Hambaravi

Muud teenused

Proteesimine ja hambaproteesid

Kõiki puuduvaid hambaid asendavat ravi nimetatakse proteesimiseks. Tänapäeval on kõige levinum lahendus üksikute puuduvate hammaste asendamiseks implantaat + implantaadi kroon. Implantaadiravis paigaldatakse lõualuusse tehisjuur ja selle peale keraamiline fikseeritud kroon, mis näeb välja täpselt nagu sinu enda hammas. Implantaatide abil saab asendada ka mitme hamba puuduvaid hambaid ja oluliselt parandada liigutatava täisproteesi stabiilsust.Büügelprotees on samuti üks võimalustest.

Vahel saab puuduvaid hambaid kõige lihtsamini asendada fikseeritud sillaga, kus keraamiline sild on teie enda hammastele toestatud. See lahendus annab ka väga ilusa ja loomuliku lõpptulemuse. Suuremad puuduvad hambad saab asendada eemaldatavate proteesidega. Haigekassa proteesihüvitis võimaldab saada proteesid soodsamalt.Hambaproteeside hinnad on väga erinevad kuna nii materjal kui ka hammaste arv proteesil on sõltub eelkõige patsiendist.

Paljusid paigatud ja tugevalt kahjustatud hambaid saab parandada kroonimise ja/või laminaatraviga. Puuduvaid hambaid saab asendada ka sildproteeside või eemaldatava karkassiga, osa- või täisproteesidega. Proteesimise ja hambumuse füsioloogilise ravi abil saab asendada puuduvaid hambaid, rehabiliteerida hambumust ja korrigeerida hammaste välimust erinevate ravimeetoditega. Proteesiravile eelneb alati kliiniline läbivaatus, röntgenülesvõte ja ravi planeerimine. Planeerimisel hindame alati hambumust tervikuna, et saavutada parim võimalik ravitulemus.

Sobiv proteesi mudel ja materjal valitakse vastavalt individuaalsetele vajadustele ja hambumusele. Kaasaegsed proteesid on vastupidavad ja silmapaistmatud ning mugavad kasutada.

Proteeside hind sõltub hammaste arvust ja mudelist.

Oluline on proteeside eest õigesti hoolitseda. Proteesi seisukorda ja sobivust tuleks kontrollida igal aastal. Vajadusel muudetakse protees uuesti suhu sobivaks. Oluline on parandada katkine protees, et see ei kahjustaks suud ja igemeid. Proteesi süvapuhastus on vajalik iga paari aasta tagant ning proteesi täielik uuendamine muutub aktuaalseks iga 5-10 aasta tagant. Proteeside valmistamisel ja hooldamisel teeme koostööd vilunud spetsiaalsete hambatehnikutega. Meie registratuurist saate juhiseid ka proteesi õigeks hooldamiseks kodus. Nii püsib protees võimalikult kaua heas korras.​

Konsultatsiooni käigus hindab arst Teie hammaste olukorda ning soovitab kroonide materjali ja koostab raviplaani koos tähtaegade ja hindadega.

Juhul, kui Teil on veel lisaküsimusi proteesimise kohta, võtke meiega ühendust või broneerige aeg.

Broneeri: Dr.Vadim Popov, Dr.Piret Schults, Dr. Laila Luisk, Dr.Kaire Märtin, Dr. Ursula Kütt

Hambalaboris valmistatud keraamilise hambakrooniga või panusega asendatakse kahjustunud hamba krooniosa, kui hambakoest on alles vähem, kui  60%. 

Tulemuseks on hambale täpselt istuv esteetiline ning vastupidav restauratsioon.

Metallivabad konstruktsioonid valmistatakse eriti tugevast portselanist ilma metallkarkassita, mis annab lõpptulemusele hea esteetilise välimuse. Täiskeraamikast valmistatakse kroonid (hammas lihvitakse täielikult) ja laminaadid (lihvitakse ainult hamba esipind).

Implantatsioon on kõige turvalisem ning loomulikum viis hammaste asendamiseks. Hambaimplantaadi alus ehk spetsiaalne kruvi paigaldatakse väikese lõikuse abil lõualuusse, asendamaks puuduvaid hambajuuri.Kruvile valmistatakse luustumise järgselt metallokeraamiline kroon ehk nn. kunsthammas. See võimaldab säästa lõualuud, mis kõigi teiste proteesiliikide puhul ei ole alati võimalik, kuna nende abil taastatakse vaid nähtav osa hambast.Implantaatidede on võimalik kinnitada ka mitmest tehiskroonist koosnev sild. Vanusepiiranguid raviks implantaadiga ei ole. Enne ravi alustamist vajatakse põhjalikku uurimist, mis sisaldab röntgenuuringuid ja mudeli analüüsi.

Implantaatidele kinnituvad proteesid jagunevad:

All in 6 ehk siis sildprotees kinnitub kuuele implantaadile.

All in 4 ehk siis sildprotees kinnitub neljale implantaadile.

Lisaks on võimalik implantaatidele kinnitada nö.” nuppudega protees” mida saab ise suust puhastamiseks ära võtta. 

Valmistatakse nii eraldi kui ka metallokeraamiliste kroonide kombinatsioonis. Büügelprotees on suust ärakäiv protees ehk partsiaalprotees. Ta koosneb plastmasshambast, kunstigemest, metallist karkassist, mis on nähtamatu ning kaarest. Protees kinnitatakse naaberhammastele metallklambrite ja nn. lebamite abil. Proteesid fikseeritakse väga kindlalt. Nendega harjutakse mitu korda kiiremini, kui teiste suust ärakäivate proteesidega. Neid ei ole vaja ööseks eemaldada, puhastatakse kaks korda päevas – hommikul ja õhtul. Juhul kui Teil puuduvad mälumishambad, siis pole võimalust paigaldada kroone, Te ei soovi paigaldada implantaate või on vastunäidustus nende paigaldamiseks, siis büügelprotees saab lahendada puuduvate hammaste probleemi.

Patsiendid ei lahku meilt ilma ajutise kroonita ja saavad alustada proteesimist ilma oma elu muutmata. Ajutised kroonid valmistatakse samal visiidil ja patsiendid kannavad neid hamba töötlemise hetkest kuni püsikonstruktsiooni fikseerimiseni.

Valatud tihvtkönt on üks variantidest säilitada oma hammas. Selleks, et taastada selline hammas krooniga on vajalik tugev alus, millele kroon toetatakse ja kinnitatakse, selleks ongi valatud tihvtkönt.

Suust eemaldatavad plaatproteesid on ette nähtud nii mälumisfunktsiooni taastamiseks kui ka esteetika parandamiseks.  Üha sagedamini kasutatakse totaalproteeside fikseerimisel hambaimplantaate.