Hambaravi

Muud teenused

Põhjalik ülevaatus / konsultatsioon

Konsultatsioonil teeme ülevaatuse Teie suuõõne hetkeolukorrast.

Kasutame hammaste ülevaatuseks ja analüüsimiseks silmaga ning luubiga nähtavat, digitaalseid suusiseseid ja panoraamröngteniga tehtud ülesvõtteid ning muid kaasaegseid diagnostikavõimalusi. Tänapäevased digitaalsed abivahendid on minimaalse kiirgusega ja võimaldavad suuremat täpsust erinevate hambaprobleemide diagnoosimisel.

Ülevaatuse ajal selgitame patsiendile tema hammaste hetkeolukorda ja tulevikus tekkida võivaid probleeme. Pakume ja selgitame meie poolt teostatavaid võimalikke lahendusi raviks. Konsultatsiooniprotsess võib jätkuda Teie suust diagnostiliste mudelite võtmisega, et paremini selgitada proteesitööde vajalikkust ja erinevaid võimalusi visualiseerida.

Visiidi lõpus anname ülevaate ravi orienteeruvast maksumusest ning koostame vajadusel raviplaani ja eelarve.

Konsultatsiooni kestvus on orienteeruvalt 30 min ja hind sõltuvalt vajalikest menetlustest 15.- kuni 65.- EUR